Mope ry:n tavoitteena on lisätä maahanmuuttajaperheiden tietoisuutta ulkopuolisesta maailmasta, jossa lapsi viettää aikaansa. Toiminamme kautta vanhempi ymmärtää lapsen ja nuoren kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja tämän kautta osaa ohjata lapsiaan tekemään oikeita valintoja. Koemme tärkeäksi, että vanhempi ymmärtää lapsen kasvuun vaikuttavat tekijät, vuorovaikutuksen sekä oman vanhemmuuden vaikutukset.

Mope ry tukee maahanmuuttajalasten ja -nuorten kasvatusta antamalla vanhemmille yksilöllistä neuvontaa sekä vertaisryhmäohjausta, joiden tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten sekä vanhempien välistä vuorovaikutusta. Toimintaamme on lapsilähtöistä ja perhekeskeistä. Ryhmänohjauksessa hyödynnämme lasten ja nuorten kasvatuksen tietoperustaa. Ryhmiä ohjaa osaava ohjaaja, jonka tehtävänä on edistää lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä ja ehkäistä niiden syntymistä.

Nuoret ovat tärkeässä ikävaiheessa ja monien kysymysten äärellä.

Merkittäviä sosiaalisia ympäristöjä ovat perhe, kaveripiiri, koulu ja harrastukset. Perheestä suunnataan sen ulkopuoliseen maailmaan.

Itsenäistyminen, oma identiteetti, oma ajattelu, seksuaalisuuden kehittyminen, uudet syvällisemmät ihmissuhteet, ideologioiden ja maailmankuvan kehittyminen – kaikki nämä muokkaavat lyhyessä ajassa nuorten maailmaa. Omaa paikkaa ja omia rooleja etsitään ystäväpiirissä ja yhteiskunnassa. Myönteisen kehityksen ja valintojen mahdollisuudet ovat nuoren edessä.

MOPE tarjoaa monitasoista psykososiaalista tukea:

  • Yksilötyöskentely
  • Työskentely perheen kanssa
  • Vertaistuki ja nuorten ryhmät
  • Yhteistyö koulujen kanssa
  • Tukihenkilötoiminta
  • Lastensuojelun jälkihuolto