Kasvatus- ja perheneuvontaa arabiaksi, somaliksi ja suomeksi

Mope ry:n kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin ja vanhempien voimavarojen vahvistamiseksi. Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy näkökulmia:

 • lasten kasvuun ja kehitykseen
 • perhe-elämään
 • ihmissuhteisiin 
 • ohjausta, asiantuntijaneuvontaa
 • muuta tukea

Millaisissa asioissa kasvatus- ja perheneuvontaan voi ottaa yhteyttä?

 • huoli lapsen tai nuoren käyttäytymisestä tai kehityksestä
 • lapsen tai nuoren keskittymättömyys, aggressiivisuus, kyvyttömyys toimia ryhmässä, vaikeus noudattaa rajoja, arkuus ja univaikeudet
 • lapsen tai nuoren jännittäminen ja erilaiset pelot
 • lapsen tai nuoren kognitiiviseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät asiat
 • lapsen tai nuoren alavireisyys ja masentuneisuus
 • lapsen tai nuoren vaikeudet päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
 • perheen kehitysvaiheisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät kriisit tai muu vaikea perhetilanne
 • parisuhdeasiat
 • vanhemmuuden ongelmat
 • avioeron jälkeiset pulmat

Kasvatus- ja perheneuvonnan toimintaperiaatteet

 • luottamuksellisuus
 • maksuttomuus
 • asiakaslähtöisyys
 • työskentelytavoista sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa
 • tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa esimerkiksi koulu-, terveys- ja sosiaalitoimen kanssa