La-taliye soo wac

Halkan waxaad ka heli doontaa caawimaad ku saabsan xujooyinka nolosha. Ma jeclaan lahayd inaad si qarsood ah ula sheekaysato Mope ry la-taliye?

Mope ry telefoonka ayaa furan:

Isniin 12–16, num. 041 318 4505

khamiis 12–16, num. 050 363 2740

arbaco 12–16, num. 040 073 5029