Mope ry on osa Ehyt ry:n ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa

Mope on mukana syksyllä 2020 käynnistyvässä Hadiya-hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistetaan monikielisten nuorten päihde- ja pelihaitoilta suojaavia tekijöitä ja tukea perheitään päihdekasvatukseen liittyvissä kysymyksissä pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa.

Mope hyödyntää vanhempien ryhmissä Ehyt ry:n tuottamaa keskustelumateriaalia päihdeteemoista.

Tutkimustulokset osoittavat, että suurin osa nuorista kokeikee päihteitä peruskoulussa. Perheissä huoli on ajankohtainen ja tärkeä. Toiminnallaan Mope tarjoaa vanhemmille tietoa päihteistä sekä käytännön keinoja käyttää keskusteluja nuorten kanssa mm. päihteiden käyttöön liittyen.

Mope ry tekee myös yhteistyössä African Care ry:n kanssa