Mope ry: perheiden vuorovaikutustaitojen tukemisen tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen, perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen, lapsen ja nuoren tarpeiden huomioiminen. Vanhemman ja lapsen suhteen rakentamisella ja vahvistamisella on merkitystä lapsen ja nuoren elämänmuutoksessa.

Mope ry ryhmäntoiminnassa tuetaan vanhemmuutta. Vuorovaikutustaidot tarkoittavat kykyä ja halua vaihtaa ajatuksia, kokemuksia, mielipiteitä tai tekoja toisten kanssa ja toimia yhdessä. Keskeistä on vastavuoroisuus, se että molemmat tai kaikki osapuolet antavat panoksensa yhteiseen keskusteluun tai tapahtumaan.

Mopen vanhempi-ryhmät ovat vapaamuotoisia keskusteluryhmiä, joissa perheiden vanhemmat tapaavat, keskustelevat ja jakavat kokemuksiaan. Ryhmiä ohjaa asiantuntija, jolla on monikulttuurinen tausta.

Ryhmät ovat suljettuja ryhmiä, eli niihin ilmoittaudutaan ennakkoon. Ryhmissä on mahdollisuus tutustua ja ystävystyä muiden samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien kanssa. Ryhmän parasta antia ovat keskustelut ja vertaisuuden kokemukset sekä ryhmissä jaetut ideat ja tieto vanhemmuudesta, parisuhteesta ja elämästä Suomessa.

Missä ja milloin?

Ryhmät kokoontuu Helsingissä ja vantaalla myös muut kokoontumispaikat ovat mahdollisia. Noin kaksi tuntia kestäviä ryhmätapaamisia on noin kerran viikossa 7 viikon ajan

Lue lisää syksyllä alkavista vanhampainryhmistä