Mope ry:n vanhempainryhmätoiminnan tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen, perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen sekä lapsen ja nuoren tarpeiden huomioiminen. Vanhemman ja lapsen suhteen rakentamisella ja vahvistamisella on merkitystä lapsen ja nuoren elämänmuutoksissa.

Vuorovaikutustaidot tarkoittavat kykyä ja halua vaihtaa ajatuksia, kokemuksia, mielipiteitä tai tekoja toisten kanssa ja toimia yhdessä. Keskeistä on vastavuoroisuus; se että molemmat tai kaikki osapuolet antavat panoksensa yhteiseen keskusteluun tai tapahtumaan.

Mopen vanhempainryhmät ovat vapaamuotoisia keskusteluryhmiä, joissa perheiden vanhemmat tapaavat, keskustelevat ja jakavat kokemuksiaan. Ryhmiä ohjaa asiantuntija, jolla on monikulttuurinen tausta.

Ryhmät ovat suljettuja ryhmiä, eli niihin ilmoittaudutaan ennakkoon. Ryhmissä on mahdollisuus tutustua ja ystävystyä muiden samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien kanssa. Ryhmän parasta antia ovat keskustelut ja vertaisuuden kokemukset sekä ryhmissä jaetut ideat ja tieto vanhemmuudesta, parisuhteesta ja elämästä Suomessa.

Missä ja milloin?

Ryhmät kokoontuvat Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Myös muut kokoontumispaikat pääkaupunkiseudulla ovat mahdollisia. Noin kaksi tuntia kestäviä ryhmätapaamisia on noin kerran viikossa 7 viikon ajan.

Otamme mielellämme vastaan ryhmätoimintaan liittyviä toiveita.

Lue lisää syksyllä 2020 alkavista vanhampainryhmistä