Mope ry: perheiden vuorovaikutustaitojen tukemisen tavoitteena maahanmuuttajavanhemman vanhemmuuden tukeminen, perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen, lapsen ja nuoren tarpeiden huomioiminen. Vanhemman ja lapsen suhteen rakentamisella ja vahvistamisella on merkitystä lapsen ja nuoren elämänmuutoksessa.

Mope ry ryhmäntoiminnassa tuetaan vanhemmuutta. Vuorovaikutustaidot tarkoittavat kykyä ja halua vaihtaa ajatuksia, kokemuksia, mielipiteitä tai tekoja toisten kanssa ja toimia yhdessä. Keskeistä on vastavuoroisuus, se että molemmat tai kaikki osapuolet antavat panoksensa yhteiseen keskusteluun tai tapahtumaan.