Toimiva perhe -hanke (kolmivuotinen STEA:n rahoitus 2020–2023)

Vanhempien kasvatustaitojen tukeminen

Hanke edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä vanhemmuutta ja kasvatustaitoja.

Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen ja riskien ennaltaehkäisy

Tuemme keskinäistä ymmärrystä ja arvostusta sekä vahvistamme
välittämisen ja puuttumisen taitoja.

Nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen ja syrjäytymiskehityksen ehkäisy

Tuemme perheitä ymmärtämään nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä näkemään nuoren maailmaa uudesta näkökulmasta. Haluamme
vaikuttaa nuorten mielenterveyteen positiivisella tavalla sekä tukea vanhempia tunnistamaan positiivisen kasvatuksen merkitystä
nuoren ja vanhemman hyvän vuorovaikutussuhteen mahdollistajana.

Ohjattu vertaistuki

Hankkeen puitteissa ohjaamme monikielisiä vertaiskeskusteluja pienryhmissä. Lisäämme mielenterveys- ja päihdetietoisuutta, vahvistamme
vanhempien kasvatustaitoja ja hyvinvointia.