Vammaisilla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Mope ry vammaisneuvonta ja tukitoimen järjestäminen ei perustu diagnoosiin, vaan henkilön vammasta tai sairaudesta aiheutuvaan tarpeeseen. Olemme tukena ja apuna toimintarajoitteisten lasten ja nuorten vanhemmille ja heidän läheisilleen.