Mielenterveys on voimavara, osa terveyttä ja tärkeää yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden toteutumista ja jonka tavoitteena on vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen. Mielenterveyden edistämisellä on yhteisön positiivisen mielenterveyden lisäämisen kautta myös mielenterveyden häiriöitä ehkäisevä vaikutus.

Maahanmuuttajanuoren on erityisen tärkeää saada apua ja mielenterveys- tai päihdeongelmiin jo varhaisessa vaiheessa, sillä päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyy edelleen paljon häpeäleimaa, joka estää nuorta ja perhettä hakemasta ajoissa apua. Häpeäleimaa vähentää tietoisuuden lisääminen mielenterveydestä, sen ongelmista ja avun hakemisesta.

Mope ry edistää mielenterveyttä:

  • yhteisötasolla vahvistamalla sosiaalista tukea ja osallisuutta
  • lisäämällä mielenterveys- ja päihdetietoisuutta