Tarjoamme avohuollon sosiaalipalveluja sekä suomalaisten että maahanmuuttajaperheiden hyödyksi.

  • MOPE – Kasvatustieteen, psykologian ja psykoterapian kokeneet ammattilaiset.
  • Työkielemme on suomi. Lisäksi voimme työskennellä myös somalin, venäjän, englannin ja arabian kielillä.
  • Monikulttuurisuus perustuu kokemukseemme Suomesta ja esimerkiksi Somaliasta ja Venäjältä.

MOPE -työn kohteena on koko perheen hyvinvointi. Parannamme vuorovaikutusta aikuisten ja lasten välillä. Autamme perheitä kasvatuksen haasteissa ja vaikeissakin ongelmissa sekä monissa arkielämän kysymyksissä.

MOPE -työn kohteet:

MOPE-työnkohteet

MOPE rakentaa ratkaisuja, kun ongelmana on esimerkiksi:

  • kulttuurishokki ja kulttuuriset ristiriidat
  • traumaongelmat
  • motivaatio-ongelmat
  • sosiaaliset ongelmat
  • kasvatuksen haasteet
  • sopeutumisen vaikeudet

Perheet voimaantuvat saavuttamaan omia tavoitteitaan. Autamme eteenpäin myös monikulttuurisuuden ja maahanmuuton syvissäkin haasteissa. Vaikeuksien pitkittymistä ja monimutkaistumista ennaltaehkäistään. Työskentelymme edustaa vaativaa erityisasiantuntemusta.

Perheiden hyvinvoinnilla on positiiviset ja kauaskantoiset seuraukset!

Yhteystiedot
Tarjoamme palveluja matalan kynnyksen hengessä. Autamme perheitä erilaisissa haasteissa, kuten monikulttuurisuuden kysymyksissä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!