Pohditaan asioita yhdessä

Lapsen päivittäinen kokemus ja pohdinta muodostavat oppimiskokemuksen. Päivittäisten kokemusten pohdinta on tärkeää ja sitä on hyvä tehdä elämän eri alueilla. Esimerkiksi ammattiurheilijat tarkastelevat toimintaansa viimeaikaisista peleistä tunnistaakseen strategian toimivuuden ja tekniikan ongelmat tavotteiden korjaamiseksi.

Ohjaajat ja valmentajat antavat vinkkejä ja neuvoja nähdä asioita eri näkökulmasta. Suuret yritykset antavat asiakkaille mahdollisuuden testata uusia tuotteita ja näin selvittävät, mitä asiakkaat ajattelevat tuotteista ennen markkinoille saattamista. Jokainen näistä esimerkeistä sisältyy kokemuksen pohdinnan muotoja, ja useimmat ihmiset ovat yhtä mieltä siitä, että arjessa merkittäviä arvoja ovat elämän arkipäivässä tapahtuvat asiat.

Miksi pohdinta on tärkeää? Kyky reflektoida kriittisesti elämän kokemuksia on yhteistä kaikille menestyneille ihmisille, jotka omaksuvat ajatuksen, että olemme kaikki elinikäisiä oppijoita. Tehokas selvitymisosaaminen on välttämätöntä, ja siihen tarvitaan kykyä pohtia ja analyysoida omia toimintoja, jotta varmistetaan tarkoituksenmukainen oppiminen, jota voidaan sitten soveltaa kaikkiin elämäntilanteisiin. Jotta lapsi voi oppia kokemuksestaan vanhempien on otettava aikaa tarkasteluun ja pohtia merkityksellisiä ja hyödyllisiä asioita arkielämässä. Päivittäisten kokemuksen pohdintojen jälkeen lasta voi auttaa tunnistamaan tärkeät elementit esittämällä kysymyksiä, kuten “Mikä meni tänään hyvin / ei mennyt tänään hyvin?

Vanhemman on hyvä tuoda omia kokemuksia esiin ottaen huomioon lapsen tai nuoren näkökulmat (ajattelu ja tunne) ja tämän jäkkeen esittää uusia kysymyksiä, kuten “Miksi tänään meni hyvin, miksi ei mennyt hyvin? ja “Miltä sinusta tuntui, kun tämä tapahtui?” Lapsen kanssa on hyvä suunnata ajatukset ja tunteet tulevaisuuteen. Esimerkiksi lapselle tai nuorelle voi esitää lisäkysymyksiä, kuten “Miten tästä on hyötyä myöhemmin?” tai “Miten voit toimia huomenna toisin ongelman ratkaisemiseksi?”

Kokemus ja oppiminen ilman kriittistä pohdintaa olisi, kuin minkä tahansa kokeen suorittaminen koulussa ilman palautetta, ja näin lapsi menettää olennaiset oppimismahdollisuudet.