Tervetuloa uusille sivuille!

Mope ry on perustettu vuonna 2018 perustettu järjestö, joka toimii Itä-Helsingin alueella lasten ja perheiden hyvinvoinnin aktiivisena vaikuttajana. Mope ry tavoittelee yhteiskunnassa tilannetta, jossa maahanmuuttajaperheiden hyvinvointia sekä päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvää tietoutta voidaan lisätä. Tuotamme tehostettua lastensuojelun perhetyötä maahanmuuttaja-perheille sekä annamme tukea ja neuvontaa perheille, joilla on kehitysvammaisia henkilöitä.

Mope ry tehtävänä on monikulttuurisen perhetyön kehittäminen ja alalla toimivien järjestöjen, kuntien kanssa tehtävä yhteistyön kehittäminen

Toiminta

  • vaikuttaa mielenterveyden ja päihdetieotiduudeenn yhteisötasolla tiedotuksilla ja kampanjoilla
  • järjestää lasten kasvatukseen liittyviä koulutuksia maahanmuuttajavanhemmille ja heidän lapsilleen
  • parantaa ammattilaisten asiantuntemusta järjestämällä koulutuksia
  • koordinoi ohjelmia ja projekteja’tekee järjestöyhteistyötä

Tarkemmin vaikuttamistyöstä kerrotaan aihepiireittäin, joita ovat lasten ja nuorten kasvatus, perheiden vuorovaikutustaidot, mielenterveys- ja päihdetietoisuus sekä neuvonta ja tuki.