Mope ry on perustettu vuonna 2018 perustettu järjestö, joka toimii Itä-Helsingin alueella lasten ja perheiden hyvinvoinnin aktiivisena vaikuttajana. Mope ry tavoittelee yhteiskunnassa tilannetta, jossa maahanmuuttajaperheiden hyvinvointia sekä päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvää tietoutta voidaan lisätä. Tuotamme tehostettua lastensuojelun perhetyötä maahanmuuttajaperheille sekä annamme tukea ja neuvontaa perheille, joilla on kehitysvammaisia henkilöitä.

Mope ry tehtävänä on monikulttuurisen perhetyön kehittäminen ja alalla toimivien järjestöjen, kuntien kanssa tehtävä yhteistyön kehittäminen.

  • vaikuttaa mielenterveyteen ja päihdetietoisuuteen yhteisötasolla tiedotuksilla ja kampanjoilla
  • järjestää lasten kasvatukseen liittyviä koulutuksia monikielisille vanhemmille ja heidän lapsilleen
  • parantaa ammattilaisten asiantuntemusta järjestämällä koulutuksia
  • koordinoi ohjelmia ja projekteja
  • tekee järjestöyhteistyötä

Tarkemmin vaikuttamistyöstä kerrotaan aihepiireittäin, joita ovat lasten ja nuorten kasvatus, perheiden vuorovaikutustaidot, mielenterveys- ja päihdetietoisuus sekä neuvonta ja tuki.